Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN

I. WARUNKI OGÓLNE

1.Sklep internetowy firmy Dvdworld znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dvdworld.pl  i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu

2. Sklep internetowy Dvdworld jest obsługiwany przez firmę:

Dvdworld  Ireneusz Janczarek tel. (022) 243 35 40  e-mail irek-dvdworld@wp.pl adres: Jachranka 42 05-140 Serock NIP 536-112-66-01 Regon 016212089 Działalność zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

3. Regulamin sklepu stanowi integralną część umowy

4. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari  oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

5. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez Klienta adres e-mail jak i telefon jest wykorzystany do realizacji składanych zamówień

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez Dvdworld na stronach sklepu internetowego. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „wyślij zamówienie”. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również warunki sprzedaży. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu

5. Zastrzegamy sobie warunek przyjęcia zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy na podstawie zamówienia. Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, kiedy realizujemy wysyłkę zamówionego towaru

6. O ile zamówiony przez Klienta towar jest dostępny, czas dostarczenia towaru na podany w Zamówieniu adres w normalnym toku czynności będzie wynosił około 24 godzin od chwili wpłynięcia zamówienia. W przypadku jednak, gdy Klient wybierze przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie sie dopiero po wpłynięciu płatności na  konto  Dvdworld

7. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej UPS

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Dvdworld opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Dvdworld

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Dvdworld zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni powiadomić Klienta

11. Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez Dvdworld  towary pozostają własnością Dvdworld

III. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym Dvdworld są podane w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto)

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest  przed złożeniem zamówienia przez Klienta

3. Płatności online w sklepie internetowym Dvdworld obsługuje firma e-Card S.A

4. Dostępne formy płatności:

a) Karty płatnicze:

·         Visa

·         Visa Electron

·         MasterCard

·         MasterCard Electronic

·         Maestro

b) e-Przelewy:

·         Płacę z inteligo (inteligo)

·         mTransfer (mBank)

·         MultiTransfer (MultiBank)

·         Płać z Nordea (Nordea)

·         Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

·         Przelew z BPH (Bank BPH)

·         Płacę z iPKO (PKO BP)

·         Pekao24Przelew (Bank Pekao)

·         Płacę z PeoPay (Bank Pekao)

·         Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)

·         PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

·         MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

·         Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

·         Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

·         Płacę z Alior Sync (Alior Bank)

·         Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

·         Płać z ING  (ING Bank Śląski)

·         Credit Agricole Bank Polska S.A.

·         Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)

·         db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)

·         iKO (PKO BP)

·         Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)

·         Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)

·         Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)

·         e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

IV. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi dowodami zakupu (paragon, faktura, karta gwarancyjna)

2. Reklamacje składa sie w następujący sposób:

a) droga pocztowa na adres:

Dvdworld  Ireneusz Janczarek

Jachranka 42 05-140 Serock

lub

b) droga elektroniczna na adres:

irek-dvdworld@wp.pl

W każdym wypadku towar należy odesłać na adres: Dvdworld  Ireneusz Janczarek Jachranka 42, 05-140 Serock

3. O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny albo kontakt poprzez telefax/modem wiąże sie z powstaniem po stronie Klienta kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów określona jest według stawki danego operatora

4. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu np. paragon, faktura lub karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem bądź wyciąg z konta lub karty kredytowej. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki

5. Dvdworld nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z pracy firmy doręczającej (Poczta , Kurier) oraz z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niedokładnego adresu

6. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub poprzez odesłanie rzeczy. Termin dwutygodniowy rozpoczyna sie po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru, oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez nas obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do:  Dvdworld  Ireneusz Janczarek Jachranka 42 05-140 Serock. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu

7. Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres: Dvdworld Ireneusz Janczarek Jachranka 42 05-140 Serock

8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Dvdworld zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie

9. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

10. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić do Dvdworld nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki

12. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania w formie pisemnej

13. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie Dvdworld niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Dvdworld reklamowanych towarów

14. Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Dvdworld

15. Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar     

16. W razie niezajęcia przez Dvdworld stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Dvdworld za zasadną

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie Dvdworld , wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej

2. Dvdworld zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w  przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

3. Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych

4. Dvdworld nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego